Amasra:
DANIŞTAY TERMİK SANTRALI DURDURDU

<center> Amasra: </center><center><font color=’blue’> DANIŞTAY TERMİK SANTRALI DURDURDU </font></center>

Amasra‘nın Tarlaağzı Köyü’ne Hattat Holding‘ce yapılmak istenen termik santralin önünü açmak için değiştirilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı‘na ilişkin “itiraz“ için açılan davada Danıştay 6. Dairesiyürütmeyi durdurma“ kararı verdi.

Kararda “Hukuka uygunluk bulunmadığı, uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı“ sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Böylece, “termik santral“ yapılmasını önlemek için yıllardır savaşım veren “Bartın Platformu” bir davayı daha kazandı.

(Bu haber “bartinolay.com“dan derlendi)

Etiketler