Sinop: Sonda Roketi
UZAYDAKİ GÖREVİNİ TAMAMLADI

<center> Sinop: Sonda Roketi </center><center><font color=’blue’> UZAYDAKİ GÖREVİNİ TAMAMLADI </font></center>

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nde (İVMER) görevli Türk araştırmacılarca Türkiye‘de ilk kez geliştirilen Radyasyon Ölçer, ROKETSAN‘ın Sinop Test Merkezi‘nden fırlattığı Sonda Roketi 0.1‘le çıktığı iki uzay yolculuğunda görevini başarıyla tamamladı.

7 kişiden Oluşan Ekibin Öncüsü Prof Dr Bilge Demirköz:

“Projemizin ilk aşamasını başarıyla tamamladık ve artık radyasyon testlerinin bir bölümünü ODTÜ-SDH ile yapabilir hale geldik. Halihazırda birçok kuruluşun üretmiş olduğu özgün bileşen ve ekipmanların radyasyon testlerini bu altyapı ile yapıyoruz. Örneğin son olarak Gazi Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi‘nin işbirliği ile uzay için geliştirdiği güneş hücrelerinin radyasyon testlerini yaptık.”

Türkiye‘nin uzay ligine girmesini sağlayan ROKETSAN‘ın Sonda Roketi fırlatmasında, bilimsel yük olarak uçan Radyasyon Ölçer ile uzaydaki radyasyon ortamı bilgisi başarıyla toplandı. MUFS Projesi’nde bundan sonra, daha yüksek irtifalara daha büyük faydalı yükleri çıkartan sonda roketleri geliştirilmesi, ardından da mikro uyduları yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor. Daha büyük ölçekli sonda roketlerinin uçuş testlerinde, benzer bilimsel yüklerin uzaya fırlatılması planlanıyor.”

ODTÜ İVMER‘in ROKETSAN ile kurduğu başarılı üniversite-sanayi iş birliği sonucunda Türkiye‘de uzay için ilk kez tamamen milli sermaye ile Türk araştırmacıları olarak uzay ortamındaki farklı atom altıparçacıkları sayan Radyasyon Ölçer geliştirildi. Böylece Türkiye‘nin uzay yolculuğundaki önemli kritik ekipmanlardan biri daha millileştirilmiş oldu. İçinden geçen atom altı parçacıkları teker teker sayan Radyasyon Ölçer‘in geliştirilmesinde CERN ile yürütülen işbirliklerinin yanısıra TÜBİTAK BİLGEM‘deki UEKAE Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı‘nın (YİTAL) tasarlayıp ürettiği silikon tabanlı sensörün büyük katkısı oldu. Radyasyon Ölçer, ROKETSAN‘ın 26-29 Ekim 2020 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdiği uydu fırlatma testlerindeki uzay sonda roketine takılarak iki kere uzaya çıktı ve çıkılan irtifadaki anlık radyasyon doz hızı ve parçacık akışını ölçerek uzay ortamı hakkında bizlere veri sağladı. Radyasyon Ölçer ile Sinop‘ta deniz seviyesinden yaklaşık 130 km irtifaya kadar ulaşan uzay sonda roketiile birlikte radyasyon dozunun adım adım arttığını gördük. Böylece radyasyon sayacı, ROKETSAN‘ın Sinop‘tan fırlattığı Sonda Roketi ile çıktığı iki uzay yolculuğunda görevini başarıyla tamamladı. Böylelikle, Türkiye‘nin uzay yolculuğunda radyasyon etkilerinin incelenmesi ve bu etkilerin azaltılması için rehberlik edecek ürün geliştirildi.”

Türkiye‘nin ROKETSAN‘ın geliştirdiği Sonda Roketi, fırlatma sistemi alanındaki başarısı ve ODTÜ İVMER‘in üniversite sanayi ortaklığında geliştirdiği Radyasyon Ölçer ile ülkemizin ulusal uzay hedeflerine bir adım daha yaklaşılmış oldu.”

“Uzaydaki radyasyon doz hızı ve parçacık akışını ölçen, özellikle milli ve yerli uydularımızda kullanılması hedeflenen ve uydularımızın uzay kalifiye hale getirilmesinde kritik bir rol üstlenerek uzay ortamı hakkında bilgi sağlayacak yerli Radyasyon Ölçüm Monitörü‘nün yeterlilik modelinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler SBBtarafından verilen ilave bütçe ve süre ile devam ediyor ve uydularımızda kullanılmak üzere 2021’in sonuna kadar geliştirilmesi planlanıyor.”

(Bu haber “vitrinhaber.com“dan derlendi)

Etiketler